Vui lòng nhập chính xác thông tin để tạo đơn hàng mua Finoex:

Tối thiểu: 5
question-circle-o

Hướng dẫn mua Finoex

Hướng dẫn quy trình thực hiện giao dịch mua Finoex

Bước 1: Tại trang chủ của sàn giao dịch Muabancrypto.io, bạn chọn Finoex trong danh sách tiền điện tử được hỗ trợ trên sàn. 

Bước 2: Tại phiếu đặt mua, bạn cần hoàn thành 3 thông tin cơ bản dưới đây. 

  • Số lượng cần mua: Nhập cụ thể số lượng Finoex cần mua (ít nhất phải từ Finoex) 
  • Biệt danh Finoex: Nhập biệt danh hay chính là tên người dùng của bạn sử dụng trên sàn Finoex
  • Địa chỉ email: Nên nhập địa chỉ email hay dùng nhất

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin trong phiếu đặt mua. Nếu toàn bộ thông tin đã chính xác thì bạn bấm “Mua ngay” và chuyển sang bước kế tiếp. 

Bước 4: Một hóa đơn xác nhận đặt mua lập tức hiển thị hoặc gửi về địa chỉ email cho bạn. Lúc này, bạn hãy đọc lại toàn bộ thông tin trong hóa đơn. 

Bước 5: Tiến hành chuyển số tiền cần chi trả để mua Finoex vào số tài khoản chỉ định trong hóa đơn. Bạn cần lưu lại sau khi thực hiện xong (yêu cầu hỗ trợ trong trường hợp cần thiết). 

Video hướng dẫn nạp tiền sàn Finoex.Net