Vui lòng nhập chính xác thông tin để tạo đơn hàng mua LTPTrade:

Tối thiểu: 5
question-circle-o

Hướng dẫn mua LTPTrade

Dưới đây là hướng dẫn Mua LTPTrade chi tiết, an toàn, thao tác đơn giản:

1. Chọn loại coin mua: LTPTrade.

2. Nhập Số lượng LTPTrade cần mua.

3. Nhập Email để nhận hóa đơn.

4. Số tiền cần trả sẽ được tự động tính toán theo tỉ giá hiện tại.

5. Nhập Biệt danh LTPTrade để nhận (Biệt danh chứ không phải địa chỉ ví).

6. Nhấn nút “Mua ngay“.

7. Thực hiện chuyển khoản theo đúng thông tin (Bạn nên copy cho chính xác):

  • Ngân hàng.
  • Số tài khoản ngân hàng.
  • Chủ tài khoản.
  • Số tiền.
  • Nội dung chuyển khoản.

8. Giao dịch hoàn tất, bạn vui lòng kiểm tra số dư trong ví LTPTrade.Net.