Vui lòng nhập chính xác thông tin để tạo đơn hàng mua LTPTrade:

Tối thiểu: 5
question-circle-o

Hướng dẫn mua LTPTrade

Hướng dẫn mua Ltptrade cho người mới rất dễ dàng

Bước 1: Tại trang chủ của sàn giao dịch Muabancrypto.io, bạn chọn Ltptrade trong danh sách tiền điện tử được hỗ trợ trên sàn. 

Bước 2: Tại phiếu đặt mua, bạn cần hoàn thành 3 thông tin cơ bản dưới đây. 

  • Số lượng cần mua: Nhập cụ thể số lượng Ltptrade  cần mua (ít nhất phải từ 5 Ltptrade) 
  • Biệt danh Ltptrade: Nhập biệt danh hay chính là tên người dùng của bạn sử dụng trên sàn Ltptrade
  • Địa chỉ email: Nên nhập địa chỉ email hay dùng nhất

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin trong phiếu đặt mua. Nếu toàn bộ thông tin đã chính xác thì bạn bấm “Mua ngay” và chuyển sang bước kế tiếp. 

Bước 4: Một hóa đơn xác nhận đặt mua lập tức hiển thị hoặc gửi về địa chỉ email cho bạn. Lúc này, bạn hãy đọc lại toàn bộ thông tin trong hóa đơn. 

Bước 5: Tiến hành chuyển số tiền cần chi trả để mua Ltptrade vào số tài khoản chỉ định trong hóa đơn. Bạn cần lưu lại sau khi thực hiện xong (yêu cầu hỗ trợ trong trường hợp cần thiết). 

Video hướng dẫn mua Ltptrade